אודות המכללה

מכללת אמונה – המכללה האקדמית לאמנות וחינוך מיסודן של מכללת אפרתה ואמונה

מכללת אמונה – בית הספר לאמנויות, נוסד לפני למעלה מארבעים שנה על ידי נשות אמונה מאמריקה ומישראל.
רצונן של חברות ארגון אמונה היה להקים מוסד מפואר שיאפשר לצעירות דתיות לרכוש מקצוע ולהביא לידי ביטוי את כשרונן האמנותי- יצירתי.

המכללה מכשירה סטודנטיות המוכשרות בתחומי אמנות, עיצוב גרפי ותאטרון, לקראת היותן בעלות מקצוע בתחומים אלה היכולות לשלב בין היצירה להוראה.

שלושה מעגלים עוטפים את הסטודנטית הלומדת במכללה.
א. לימודי המקצוע שלשמן היא מגיעה: אמנות, עיצוב גרפי ותיאטרון.
ב. לימודי היהדות המשולבים בלימודי המקצוע ונועדו להעשיר את היוצרת במקורות נביעה הנכרים ביצירותיה.
ג. לימודי הפדגוגיה המכשירים את האמנית היוצרת ומאפשרים לה להשתלב בעולם החינוך והאמנות.

דמותו של בצלאל – האמן אשר רוח אלוקים בקרבו, משמשת לנו כהשראה. בצלאל המחויב לדבריה וליצירה "ככל אשר ציווה ה" יודע לבטא את אמנותו, אֱמונָתו בדרך היפה והמקורית ששמשה יסוד לעולם האסתטיקה היהודית.
לימים ימשיכו את דרכו של בצלאל בוני המקדש בירושלים והאמנים היהודים לאורך כל הדורות.
שיבת עם ישראל לארץ, לאחר אלפים שנות גלות אפשרו לעוסקים באמנות להיות חלק מבניין הארץ גם בהקשר האמנות.

היה זה הרב קוק שהורה לנו בצורה ברורה כי " מי שיש לו נשמה של יוצר, מוכרח להיות יוצר רעיונות ומחשבות. אי אפשר לו להיסגר בתלמודו לבד כי שלהבת הנשמה עולה היא מאליה ואי אפשר לעצור אותה ממהלכה".

כל הרואה עצמה מתחברת לדבריו של רואה האורות הראי"ה קוק זצ"ל מוזמנת להצטרף אלינו ללימודים חווייתיים בעיר ירושלים.