אודות החוג לעיצוב
אודות החוג לעיצוב

החוג לעיצוב גרפי מציע מענה אקדמי כולל ברמה גבוהה, לכל סטודנטית דתית בעלת כישורים אמנותיים – עיצוביים, המעוניינת לשלב את הכשרתה המקצועית / אמנותית עם הכשרתה כמורה.
מטרות החוג הן הקניית ידע ומיומנויות לסטודנטית כמורה בתחומי העיצוב הקלאסי, הדיגיטלי והאינטראקטיבי. אלה מאפשרים לה להשתלב בכל תחומי העשייה הרלוונטיים לעיצוב גרפי.
אנו מאמינים שעיסוק בתחומי דעת אלה יניב סוג חדש של מורה המשלבת מסורת וחידוש בכלי אחד. המטרה היא להביא את הסטודנטית לרמה מקצועית ופדגוגית גבוהה מתוך מיצוי נטיותיה וכישוריה האישיים. כל זאת, מתוך ראייה יהודית המתמודדת עם עולם היצירה הוויזואלית של ההווה ונושאת עיניה אף אל העתיד.

בחוג שתי התמחויות:
1.    תקשורת חזותית
2.    מסלול בינתחומי


משך הלימודים:
הלימודים מתפרשים על פני שלוש שנים, ארבעה ימים בשבוע.
בשנה הרביעית יום לימודים אחד בשבוע.

תערוכת גמר: בתום השנה הרביעית מתקיימת תערוכת גמר בה מציגה כל סטודנטית עבודה אישית בתחום ההתמחות שלה. התערוכה משקפת את יכולת הסטודנטית מבחינת הידע הרעיוני תיאורטי ומבחינת הכלים הטכנולוגיים. התערוכה פתוחה לציבור במשך כשבועיים.

סיורים מקצועיים והרצאות מרצים אורחים:
במהלך שנות הלימוד מתקיימים סיורים במוזיאונים, בבתי דפוס ובאתרים הקשורים לתחומי הלימוד, כמו גם הרצאות של מרצים אורחים; הן בתחומי ההתמחות והן בתחומי העשרה נוספים.
השתתפות בתחרויות ובמכרזים - במהלך הלימודים משתתפות הסטודנטיות בתחרויות עיצוב של גורמי חוץ, כחלק מהתהליך הלימודי.

ראש אקדמי, בית הספר לאמנויות:
פרופ' מנחם אלכסנברג

ראש התחום העיוני:
ד"ר רוני עמיר

ראש החוג:
יגאל גרוס

עוזרות ראש החוג:
תמר שפירא
אורית ונדרמן