מכינה קדם אקדמית
 
מכינה להשלמת בגרויות

המכינה הקדם אקדמית להשלמת בגרויות מיועדת לבנות שתעודת הבגרות שלהן לא עומדת בתנאי הקבלה למוסד אקדמי.
במכינה ניתן להשלים את כל מקצועות החובה, כולל מגמה.
המכינה מיועדת לסטודנטיות אינטרניות ואקסטרניות כאחד, בעלות תעודת בגרות או ללא תעודת בגרות.
המכינה הקדם אקדמית של מכללת אמונה מכינה את הסטודנטית לקבלת תעודת בגרות של משרד החינוך או תעודת סיום מכינה מטעם המכללה, המאושרת ומוכרת ע"י משרד החינוך והמל"ג.


משך הלימודים במכינה:
שנה עד שנתיים.
תנאי קבלה:
ריאיון אישי. בחינת מימ"ד / פסיכומטרי בציון עובר לפי המסלול.
דמי רישום:
200 ₪, לנרשמות למפגש ייעוץ 50% הנחה.
מועדי רישום:
פברואר- ספטמבר.
טלפון המכינה:
02-6731465
המכינה הינה בפיקוח משרד הביטחון ומשרד החינוך.
 

שם:
טלפון:
דוא"ל:


send

טפסים:
מערכת מימ"ד 
מערכת שעות לשנה"ל תשע"ה
לוח תכנון שנתי


סטודנטית אקסטרנית
סטודנטית שלא ניגשה לאף בחינת בגרות בעודה בתיכון, או סטודנטית אינטרנית שהחליטה לעבור לאקסטרני.
כל סטודנטית אקסטרנית מחויבת עם תחילת לימודיה לפתוח תיק בשלוחה האקסטרנית. בעת פתיחת התיק מקבלת סטודנטית שוברי תשלום הכוללים את יחידות הלימוד, ואיתם עליה ללכת לבנק הדואר כדי לשלם. תשלום עבור הבחינה מהווה אישור הרשמה.
מועדי ההרשמה נמסרים לסטודנטית עם פתיחת התיק בשלוחה האקסטרנית.
תשלום עבור הבחינה: סך 30 ₪ עבור כל יחידת לימוד.
לגבי הרשמה מאוחרת, יש לפנות לשלוחה האקסטרנית.
השלוחה האקסטרנית בירושלים: 02-6515913.
 מסלול אקסטרני
 

סטודנטית אינטרנית
סטודנטית שנבחנה לפחות בחינת בגרות אחת במסגרת לימודיה בתיכון וסיימה תיכון.
ההרשמה לבגרויות לסטודנטית אינטרנית נעשית באמצעות בית ספר שבו הסטודנטית למדה.
מועד ההרשמה מתפרסם ע"י משרד החינוך לקראת מועדי חורף, ולקראת מועדי קיץ.
סטודנטית בעלת לקויות למידה צריכה בעת הרישום לבקש מבית הספר שיבקשו עבורה הקלות ע"פ האבחון.
בעת פרסום מועד הרישום מקבלת הסטודנטית טופס הרשמה, הכולל את מועד הרישום ויחידות הלימוד שאליהן היא ניגשת, ממזכירות המכינה, ועם הטופס הזה היא ניגשת להירשם בבית הספר.
תשלום עבור הבחינה: סך 30 ₪ עבור כל יחידת לימוד.
לגבי הרשמה מאוחרת יש לפנות לבית הספר.
 מסלול אינטרני